تبلیغات
بیمارستان منتصریه مشهد - سیصد و یازدهمین عمل پیوند عضو در بیمارستان منتصریه مشهد

به گزارش وب دا ، مدیر مرکز پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : در سیصدو یازدهمین (311) عمل اهداء عضو از بیماران مرگ مغزی ، اعضاء زنده یاد روح ا... محمودیان 31 ساله ساكن شاهرود كه از بیمارستان 22 بهمن نیشابور به مرکز مدیریت پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود، پس از رضایت خانواده وی و انجام مراحل تأیید مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه(مرکز پیوند اعضا) تحت عمل جراحی اهداء عضو قرار گرفت .

دکتر محمد جعفر مدبر عزیزی گفت: کلیه ها ی زنده یاد روح ا... محمودیان به خانم32 ساله و آقای 23 ساله از مشهد که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان ا هدا و پیوند زده شد.

وی اظهار داشت : كبدزنده یاد نیز در بیمارستان نمازی شیرازبه آقای 41 ساله ساكن مشهد پیوند و اهداء شد .

مدیر مرکز پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :همچنین قرنیه های نامبرده به بیمارستان خاتم الانبیا(ص) مشهد جهت پیوند ارسال شد.
طبقه بندی: اخبار،
برچسب ها: بیمارستان منتصریه، مشهد، پیوند اعضا، روح ا... محمودیان، بیمارستان نمازی شیراز، دکتر محمد جعفر مدبر عزیزی، بیمارستان 22 بهمن نیشابور،

پیچک