تبلیغات
بیمارستان منتصریه مشهد - معرفی بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان منتصریه مشهد
[http://www.aparat.com/v/4sHdw]طبقه بندی: ویدیو،
برچسب ها: بیمارستان منتصریه مشهد، پیوند مغز استخوان، اهدا عضو، پیوند اعضا،

پیچک