تبلیغات
بیمارستان منتصریه مشهد - گوشه ای از همت خادمان سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
[http://www.aparat.com/v/OgnZW]طبقه بندی: ویدیو،
برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اهدا عضو، بیمارستان منتصریه مشهد،

پیچک