تبلیغات
بیمارستان منتصریه مشهد - نگاهی اجمالی به عملکرد کبد در بدن - بخش چهارم

انواع پیوند:
  Orthotopic Transplant - 1
که کبد درمحل خودش یعنی کبد قبلی جای میگیرد:
Whole graft تمام کبد پیوند میشود.
Partial graft قسمتی از کبد پیوند میشود.
                  
Lt  ، لوب چپ که به بچه پیوند میشود.

 Split graft   Rt ، لوب راست که به بزرگسال پیوند میشود.

Auxillary Transplant - 2
.
استفاده میشود Fulminant hepatitsکبد در جای خودش قرار نمی گیرد و معمولا در حالت
، پیوند می زنند.
Pelvicچون احتمال میرود که کبد به فعالیت خود برگردد و کبد را در

دو سبک رایج در جراحی پیوند:

 

 


Roux-EN-Y
 به نام جراح ابداع کننده نام گذاری شده است. سزار روکس  که برای اولین بار آنرا توصیف کرد و بخاطر شباهت ناحیه آناستوموزبه چوب  Y  شکل،به این نام ، نامگذاری شد.
 در جراحی عمومی کمتر استفاده میشود.
بخش پروگزیمال روده کوچک را با بخش دیستال آن آناستومز میدهند.و مجاری صفراوی مستقیم به دئودنوم وصل میشود.
بیمار تا 5 روز
NPO می ماند.


 

 کازایی (کسائی):Kasai
در صورتی که انسداد مجاری درخارج کبداست،پیوند روده باریک با ناف کبد (محل خروج لوله های صفراوی)انجام می گیرد. که از طریق این عمل مسیر تخلیه صفرا مستقیما به روده میسر می گردد. اگر این کار قبل از 8 هفتگی صورت گیرد سلامت کلی را برای چند سال به کودک بر می گرداند. در صورتی که بقایایی از مجاری صفراوی خارج کبدی وجود داشته باشد این عمل راحتتر صورت می گیرد.
این روش شامل از بین بردن انسداد مجاری صفراوی و کیسه صفرا و جایگزینی آنها با بخشی از روده کوچک است.
 سیستم جدید مجاری صفراوی دوخته میشود.
extrahepaticاین بخش از روده به کبد و توابع بعنوان

این عملیات توسط جراح اطفال (کازایی)ابداع شده است.با این روش جراح قادر است یک برش خیلی کوچک(لاپاراسکوپی) به جای برش بزرگ (جراحی باز) انجام دهد.
در دو سوم کودکانی که تحت عمل کازایی قرار میگیرند،ترمیم طبیعی جریان صفرا و بهبود عملکرد کبد رخ میدهد.اگر این کودکان نیاز به پیوند کبد داشته باشند ، عمل دوم با دستکاری کمتر روده ای خواهد بود.ریکاوری کوتاه مدت و زمان کمتر بستری در بیمارستان وبلافاصه بعد از هوشیاری
PO شدن و درد کمتر از مزایای آن است.

در صورتی که اشکال در مجاری صفراوی داخل کبدی باشد و یا نیاز به عمل دیگری باشد ، باید کبد آسیب دیده برداشته شده و یک کبد یا قسمتی ازیک کبد جدید جایگزین آن شود . بعد از جراحی٬ کبد جدید شروع به کار می کند. اما بعد از پیو ند بچه نیاز به دارو هایی دارد که مانع پس زدن پیوند شود. و کودک مکرر باید تحت نظر پزشک معالج باشد.

.Duct-to-Ductدرصورت نیازبه پیوند عمل دوم به روش انجام می شود

روتین داروهای مورد استفاده در پیوند کبد:
Ampibactum                               3gr                 q 6 h
Ceftizoxime                               1gr                 q 8 h
Ranitidin                           50mg                 q 8 h
Fluconazole                        100 mg               q 12 h
Mgso4                               2cc                     qd
Ca Gluconate                             10cc                 q 8 h
Methyle prednisolon                                1gr                 qd*3
 پردنیزولون شروع میشود.20 mg سپس
هفته ای یکبار 5/2 میلی گرم کم میشود.

:Mgso4
 به عنوان ضد تشنج استفاده میشود.با مهار آزاد سازی استیل کولین در محل اتصالات عصب به عضله باعث کاهش
انقباضات میشود. درصورتی که بیمار دیورز نداشته باشد ، دارو قطع میشود.

Alb 20%         10gr pm -   20gr am        q12h + 5mg Lasix
آلبومین با ایجاد فشار انکوتیک داخل عروقی موجب انتقال مایعات از فضای بینابینی به جریان خون و در نتیجه کاهش ادم می شود.به عبارت دیگر آلبومین آب را در اطراف خود جمع میکند .در ورمهای شدید همراه آلبومین لازیکس هم داده میشود.
بعلت مولکولهای درشت آلبومین ، این دارو باید به آرامی انفوزیون گردد.

در ورید پورت (خونی که از احشا وارد کبد میشود) مواد ازت دار وجود دارد که بعد از ورود به کبد Detoxified میشود. حال اگر کبد نتواند موادسمی  را خنثی کند , آمونیاک وارد مغز شده و فرد دچار اغما میگردد.
به بیماران کبدی لاکتولوزداده میشود. لاکتولوز مواد آمونیاکی را که کبد قادر به سم زدایی کردنشان نیست را از دستگاه گوارش خارج کرده و اجازه نمی دهد وارد ورید پورتال شود.

N Acetyle cyctein:
در واقع آنتی دوت استامینوفن میباشد ولی در بیماران کبدی جهت بهبود عملکرد کبد تجویز میشود.
در عرض 72 ساعت باید انفوزیون گردد طبق فرمول زیر:
150 mg / Kg        Dose     در عرض یک ساعت اول
Dose    12.5 mg / Kg       در عرض 4 ساعت دوم
Dose ।॥   6.25 mg / Kg      در عرض 67 ساعت
عدد بدست آمده را تقسیم بر 67 میکنیم و معلوم میشود در هر ساعت چقدر دارو باید داده شود.
میزان دارو در ساعت، * 24 برای ، 24 ساعت اول و دوم و در نهایت *19 برای 19 ساعت پایانی.

نکته:
اگر بیماری افزایشCVP و دیسترس تنفسی داشته باشد وبرون ده ادرای هم کم باشد کوکتل مورد استفاده برای وی:
Aminophylin + 40 mg lasix + 5 mg Morphin Amp
مورفین باعث کاهش پری لود شده هم دیورز برقرار و هممشگل تنفسی حل میشود.

ایمنوساپروسیو داروها ی شامل :
 مایکوفنولات موفتیل  
Cell Cept
 نئورال Ciclosporin – Sandimon
 تاکرولیموس  F.K – 506Prograf
 prednisolon

آزیتوپرین
Simulect
  قوی ترین داروی آنتی رجکشن،Alum Tuzumub
اگر به بیمار داده شود ، تا ۲هفته نیازی به مصرف پروگراف نیست.

سل سپت:
B , T یک داروی ایمنوساپرسیو که بر روی لنفوسیتها اثر سایتوتوکسیک دارد.سل سپت باعث مهار تکثیر لنفوسیتهای
و کاهش تولید پادتن و مهار فراخوانی گویچه های سفید به محل التهاب یا عضو پیوندی میشود.
درصورت كاهش تعداد نوتروفیل‌ها(پلاکت زیر 100،000) باید مصرف دارو را قطع كرد و یا مقدار دارو را كاهش داد.


توجهات بالینی:
- بهتر است دارو با معده خالی تجویز شود.
- باید از باز کردن و جویدن قرص ها خودداری نمود.
- در صورت تماس پودر دارو با پوست، محل تماس را به خوبی با اب و صابون بشویید.
- از استنشاق پودر های داخل کپسول خودداری شود.
- در هنگام تماس با چشم ها از آب فراوان جهت شستشو استفاده شود.

.میشودWBCافت ,  با تاثیر بر روی مغز استخوان , باعث ایجاد لکوپنی

درصورت افت WBC ،GCSF Amp شروع میشود. 
از عوارض دارویی سل سپت مشگلات گوارشی مثل تهوع واستفراغ و اسهال است.

 

گرد آورنده : : سیما عودی- کارشناس پرستاری-1391
 
طبقه بندی: علمی،
برچسب ها: سیما عودی، بیمارستان منتصریه مشهد، پیوند کبد، اهدا عضو، پبوند اعضا،

پیچک