تبلیغات
بیمارستان منتصریه مشهد - دویست و نود و ششمین عمل اهداء عضو
روز دوشنبه ، مورخ 1/12/1390 دویست و نود و ششمین (296) عمل اهداء عضو از خانمی 39 ساله اهل زاهدان كه از بیمارستان قائم (عج) به مرکز مدیریت پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود، پس از رضایت خانواده وی و انجام مراحل تأیید مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه(مرکز پیوند اعضا) تحت عمل جراحی اهداء عضو قرار گرفت . کلیه های زنده یاد به آقای 36 ساله از سبزوار وخانم 33 ساله اهل تربت حیدریه که سالها از نارسایی کلیه رنج می بردند و تحت دیا لیز به زندگی مشقت بار خویش ادامه می دادند به صورت رایگان ا هدا و پیوند زده شد. كبدوی نیز در بیمارستان نمازی شیراز، به آقای 37 ساله اهل اسلام دشت مریوان از كردستان ، اهداء و پیوند شد . روحش شاد ویادش گرامی باد.طبقه بندی: اخبار،
برچسب ها: اهدا عضو، پیوند اعضا، بیمارستان منتصریه، مشهد، بیمارستان قائم، نارسایی کلیه، کاد آور،

پیچک