تبلیغات
بیمارستان منتصریه مشهد - عضویت در خانواده بزرگ اهدا كنندگان اعضا
در راستای توسعه فرهنگ اهدای عضو و در جهت زمینه سازی برای افزایش میزان رضایت دادن خانواده های محترم بیماران مرگ مغزی برای اهدای اعضای عزیز از دست رفته شان ، در مرکز مدیریت پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فرم زیر تحت عنوان "فرم عضویت در خانواده بزرگ اهدا کنندگان عضو" تهیه شده است.   

این فرم در واقع به منزله وصیت نامه ای است که هر فرد می تواند در زمان حیاتش آنرا تکمیل کند و اعلام نماید که در صورتیکه خدای نخواسته دچار مرگ مغزی شدم اعضایی از بدن من که برای بیماران نیازمند قابل استفاده می باشدبه آنان اهدا شود. در ازای تکمیل فرم وارائه یک قطعه عکس ویک برگ کپی شناسنامه یا کارت ملی (که در بایگانی مرکز مدیریت پیوند اعضا نگهداری میشود) کارت اهدای عضو صادر میشود.

طریقه تهیه فرم:

1-مراجعه حضوری

2-دریافت تصویر فرم ازسایت مركز پیونداعضا

3-تماس تلفنی ودرخواست ارسال فرم

ضمنا"این فرمها ازطریق قرارداد با پست بطور رایگان قابل ارسال ودریافت است(پست جواب قبول).

 طبق بررسی های انجام شده  را بطه مستقیمی با تعداد کارتهای صادر شده ومیزان رضایت دادن خانواده های مرگ مغزی وجود دارد. براساس قوانین موجود در ایران گزارش دادن موارد مرگ مغزی به مراکز پیوند  اعضای وابسته به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی الزامی است. ودر صورتی که خانواده این عزیزان رضایت بدهند،اعضای بدن آنان مانند کلیه-قلب- کبد- لوزالمعده- ریه وبافتهایی مانند قرنیه چشم-پوست-استخوان و...قابلیت پیوند به بیمارانی که عضوی از اعضای آنان دچار نارسایی شده وعملکردش را از دست داده است، را دارد. خانواده های محترم بیماران مرگ مغزی میتوانند با این عمل خداپسندانه موجبات نجات جان بیماران دردمندی که برخی از آنان جانشان منحصراً با پیوند اعضانجات می یابدوبرخی هم از مشتقات دیالیز یا نابینایی و..... رهایی می یابند، را فراهم کنند.

از درگاه خداوند برای تمامی بیماران شفا وبرای کسانیکه مرگ مغزی شده و اعضایشان اهدا شده است مغفرت و علو درجات را خواهانیم

مرکز مدیریت پیوند اعضاء

فرم عضویت خانواده بزرگ اهدا كنندگان اعضا 

در صورت تمایل به ثبت نام در این پایگاه فرم ثبت نام را از محل زیر دانلود کرده و به صورت پشت و رو در کاغذ A4 پرینت نموده  و به همراه یک قطعه عکس و کپی صفحه اول شناسنامه با پست ارسال نمایید

توجه نمایید هزینه پستی رایگان می باشدآدرس ما:

مشهد-خیابان امام خمینی25(خیابان جنت-جنب باغ ملی)بیمارستان منتصریه مركزمدیریت پیونداعضا-صندوق پستی9137776788-تلفن2223986

طبقه بندی: اخبار،
برچسب ها: مرکز مدیریت پیوند اعضا، بیمارستان منتصریه، مشهد، اهدا عضو، اهدا زندگی،

پیچک