تبلیغات
بیمارستان منتصریه مشهد - مرکز مدیریت پیوند دانشگاه
تاریخ : 1390/12/8 | 10:41 ب.ظ | نویسنده : بارزان جماران
مرکز مدیریت پیوند دانشگاه :
مركز مدیریت پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشكی مشهد كلیه مراحل پیوند اعضاء از بیماران دچار مرگ مغزی را هدایت و هماهنگ می‌كند .
محل استقرار: مشهد خیابان امام خمینی-جنب باغ ملی-انتهای خیابان جنت-بیمارستان منتصریه
معرفی واحدهای مرکز مدیریت پیوند:
1-واحد فراهم آوری اعضا :
الف: شرح وظایف مسئول واحد فراهم آوری اعضائ پیوندی
1-برقراری ارتباط مستمر با مركز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص وزارت متبوع
2- ارسال مشخصات اهداكنندگان به مركز مدیریت پیوند
3-تلاش در جهت استفاده از كلیه اعضای اهدا شده
4-شناسایی واحدهای مراقبتهای ویژه بیمارستانهای تابعه و ارتباط مستمر با آنها
5-برگزاری جلسات توجیهی با پرسنل واحدهای تابعه در خصوص نحوه انجام امور و پیگیری مشكلات موجود
6-نگهداری مدارك ، رضایتنامه ها و پرونده های پزشكی اهدا كنندگان
ب- شرح فعالیتها در واحد دهندگان عضو:
1- تماس مكرر با واحدهای اورژانس و ICU بیمارستانهای استان ( مشهد و شهرستان ها ) جهت معرفی بیماران مرگ مغزی.
2- در اختیار قرار دادن شماره تلفن همراه همكاران به تمام بیمارستانهای تابعه استان جهت اعلام بیماران مرگ مغزی و حضور در مراكز درمانی اعلام كننده مرگ مغزی در اسرع وقت جهت معاینه اولیه بیمار و تأیید اولیه مرگ مغزی توسط پزشك هماهنگ كننده .
3- بررسی پرونده بیمار ( علت مرگ مغزی، سوابق طبی، آزمایشات و ... ) و ارزیابی بیمار از نظر مناسب بودن جهت اهداء عضو و ارزیابی زیست پذیری اعضای پیوندی اهدائی .
4- تماس با خانواده و طرح موضوع مرگ مغزی با ایشان با همكاری مددكار گروه و پیشنهاد اهداء عضو .
5- اطلاع به واحد گیرندگان جهت آماده سازی بیماران كاندید پیوند.
6- در خواست آزمایشات لازم جهت تكمیل پرونده .
7- هماهنگی با تأیید كنندگان مرگ مغزی جهت حضور بر بالین بیمار و تأیید مرگ مغزی و همكاری در انجام معاینات توسط اساتید محترم :
الف) نورو لوژیست ( دوبارمعاینه درعرض 24 ساعت )
ب ) جراح مغزواعصاب ( دوبارمعاینه درعرض 24 ساعت )
ج ) متخصص داخلی ( یك بار در عرض 24 ساعت )
د ) متخصص بیهوشی ( یك بار در عرض 24 ساعت و انجام تست آپنه )
ه ) نماینده پزشكی قانونی جهت تأیید نهایی.
9- هماهنگی جهت انجام EEG دو بار به فاصله 6 ساعت كه هر دو مورد باید ایزو الكتریك باشد .
ارسال نمونه های مورد نیاز و اعلام نتایج آزمایشات جهت انتخاب گیرندگان .
10- هماهنگی با اساتید محترم اورولوژیست و اطاق عمل پیوند .
11- هماهنگی جهت انتقال بیمار معرفی شده به بیمارستان مقصد جهت نگهداری تا عمل پیوند    ( بیمارستان امام رضا(ع) یا قائم (عج).
12- هماهنگی با بیمارستان خاتم الانبیاء جهت پیوند قرنیه .
13- هماهنگی باشیراز جهت ارسال كبد در صورت موافقت خانواده و دانشگاه شیراز .
14- هماهنگی با تیم پیوندقلب .
15- نظارت بر نگهداری بیمار توسط متخصص محترم بیهوشی تا اتاق عمل و در صورت نیاز حضور در اتاق عمل .
16- تكمیل فرمهای مربوط به اهداء وارسال به مركز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص وزارت .
17- نگهداری رضایت نامه ها، برگه های تأیید مرگ مغزی با سوابق طبی و مدارك پزشكی اهداء كننده در واحد فراهم آوری اعضای پیوندی .
18- حمایت های روانی – اجتماعی از خانواده اهدا كننده قبل و پس از عمل .
2- وظایف وفعالیتهای واحد گیرندگان عضو:
1- تماس با مراكز دیالیز در سطح استان برای معرفی بیماران نیازمند پیوند كلیه.
2- جمع آوری كلیه اطلاعات مورد نیاز درباره متقاضیان دریافت پیوند ( كبد و كلیه ) .
3- ویزیت كلیه بیماران معرفی شده به این واحد قبل از پیوند تحت نظر اساتید محترم نفرولوژیست و داخلی ( كبد ).
4- تشكیل پرونده برای تمام بیماران كاندید پیوند معرفی شده توسط اساتید محترم یا مراكز دیالیز . ( درخواست و تكمیل آزمایشات و رادیوگرافی های ضروری قبل از پیوند، درمان مشكلات بالینی بیماران و تجدید آزمایشات در صورت نیاز بطوریكه اكثر بیماران آمادگی لازم جهت دریافت پیوند به صورت اورژانس پس از معرفی بیمار مرگ مغزی را داشته باشد .
5- نگهداری سرم بیماران كاندید پیوند در بانك سرم واحد پیوند اعضا واقع در آزمایشگاه ایمونولوژی .
6- اقدامات انجام شده پس از اعلام بیمار مرگ مغزی توسط همكاران واحد دهندگان عضو:
الف) انتخاب گیرندگان پیوند پس از اعلام مرگ مغزی توسط واحد دهندگان تحت نظارت اساتید محترم نفرولوژیست بر اساس اولویت های تعریف شده ( طول مدت دیالیز، داشتن شرایط اورژانس برای دریافت پیوند، عدم بضاعت مالی، بعد مسافت از محل سكونت تا محل انجام دیالیز .) .
ب ) انجام كراس مچ بدون نیاز به حضور بیمار .
ج ) انتخاب بیماران پس از انجام كراس مچ بر اساس اولویت های اعلام شده و تحت نظارت متخصصین گروه ( 2 نفر به عنوان اصلی و 2 نفر به عنوان ذخیره ) .
د ) تماس تلفنی با بیماران انتخاب شده جهت حضور سریع در مركز .
ه ) انجام دیالیز اورژانس و آزمایشات قبل از عمل در عرض چند ساعت .
و ) رسیدگی به امور بیماران پیوند شده بعد از عمل .
7- هماهنگی و برقراری ارتباط با مركز مدیریت پیوند وزارت متبوع .
3- شرح فعالیتهای واحد مددكاری اجتماعی
1- ارزیابی اولیه خانواده بیمار مرگ مغزی پس از معرفی .
2- همكاری دراخذ رضایت از خانواده، همراه با پزشك هماهنگ كننده واحد دهندگان .
3- تكمیل فرم وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرم مددكاری .
4- ارزیابی خانواده اهداكننده عضو و بررسی مشكلات مالی و غیر مالی و در صورت نیاز معرفی به كمیته امداد امام خمینی و یا معرفی به خیرین جهت انجام حمایتهای لازم .
5- حمایت های روانی اجتماعی از خانواده بیمار مرگ مغزی قبل و پس از رضایت و پیوند
6- همراهی با خانواده اهدا كننده پس از عمل پیوند جهت تحویل جسد از سرد خانه، حضور در پزشكی قانونی جهت انجام امور اداری متوفی، هماهنگی با نمایندگی بهشت رضا جهت انجام مربوط به كفن و دفن
7- ایجاد و برقراری ارتباط عاطفی سازنده بین خانواده دهنده و گیرنده در صورت صلاحدید .
8- ارتباط مستمر با واحدهای مددكاری اجتماعی بیمارستان های تابعه دانشگاه در سطح استان .
9- برقراری ارتباط با خیرین استان جهت معرفی بیماران نیازمند به ایشان .
10- آشنایی با گیرندگان عضو جهت پیگیری مشكلات ایشان .
11- حمایت های روانی اجتماعی از گیرندگان عضو .
4-واحد پژوهش وآموزش:
- ارائه مقاله در کنگره ها ومجلات مختلف داخلی وخارجی با توجه به تجربیات انجام شده
- انجام امورتحقیقاتی مرتبط با پیونداعضا
- آموزش رابطین پیوند وپرستاران نگهدارنده بیماران مرگ مغزی در ICU ها وپرستاران بخشهای دیالیز وپیوند
- برگزاری همایش های علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- شرکت در همایش های علمی سایر دانشگاهها
5-واحد روابط عمومی وتبلیغات:
با توجه به اینکه اخذ رضایت از خانواده بیماران مرگ مغزی مهمترین عامل تعیین کننده جهت اهداء عضو میباشد لذا در راستای فرهنگ سازی اهداء عضو اهم فعالیتهای این واحد شامل موارد زیر میباشد: - آگاه سازی مردم نسبت به مرگ مغزی و پیوند اعضاء وتشویق ایشان برای اهدای عضو
- تقدیر از خانواده بیماران مرگ مغزی اهداکننده
- شرکت در نمایشگاههای مختلف ومعرفی مرکز
- تهیه برشور،بنر و پمفلت های مختلف جهت اطلاع رسانی
- تهیه برنامه های رادیو وتلویزیونی وفیلم های مرتبط با پیوند اعضا
- استفاده از روزنامه ها ومجلات جهت اطلاع رسانی
6 - واحد اداری وپشتیبانی وفرهنگ سازی:
1-انجام مکاتبات
2-صدور کارت اهدای عضو
3-هماهنگی باسایر واحدهای مرتبط شامل: حسابداری-کارپردازی-سایت پیونداعضا-وزارت بهداشت-اداره بیماریهای خاص(معاونت درمان دانشگاه)- بیمارستان منتصریه-امورعمومی-حوزه ریاست دانشگاه-انجمن بیماران کلیوی -نقلیه و...
4- پیگیری امور مربوط به مناسبت ها-جشنواره هاوبرنامه های علمی و...
5-پیگیری امور مرتبط بامددکاری
6-پیگیری امورپژوهشی
7-پیگیری امور مرتبط با فرهنگ سازی وتبلیغات
7-واحد رایانه وثبت اطلاعات:
انجام امور دفتری ،اداری وکامپیوتری از جمله پیگیری امور کارپردازی ،ثبت اطلاعات وآمار کامپیوتری ،بایگانی ا طلاعات و پرونده های بیماران کاندید پیوند ،بیماران گیرنده وموارد مرگ مغزی پیگیری شده ونیز آماده سازی آمار مربوط به بیماران اهدا کننده.
آدرس:مشهد خیابان امام خمینی25-جنب باغ ملی-انتهای خیابان جنت-بیمارستان منتصریه -مرکز مدیریت پیوند اعضا تلفن:2223986_ 2291976صندوق پستی 9137776788-آدرس سایتwww.mums.ac.ir/tmcطبقه بندی: اخبار،
برچسب ها: مرکز مدیریت پیوند دانشگاه، بیمارستان منتصریه، اهدا عضو، پیوند اعضا،

پیچک