تبلیغات
بیمارستان منتصریه مشهد - مطالب ابر اهدا عضو

انواع پیوند:
  Orthotopic Transplant - 1
که کبد درمحل خودش یعنی کبد قبلی جای میگیرد:
Whole graft تمام کبد پیوند میشود.
Partial graft قسمتی از کبد پیوند میشود.
                  
Lt  ، لوب چپ که به بچه پیوند میشود.

 Split graft   Rt ، لوب راست که به بزرگسال پیوند میشود.

Auxillary Transplant - 2
.
استفاده میشود Fulminant hepatitsکبد در جای خودش قرار نمی گیرد و معمولا در حالت
، پیوند می زنند.
Pelvicچون احتمال میرود که کبد به فعالیت خود برگردد و کبد را در

دو سبک رایج در جراحی پیوند:

 

 


Roux-EN-Y
 به نام جراح ابداع کننده نام گذاری شده است. سزار روکس  که برای اولین بار آنرا توصیف کرد و بخاطر شباهت ناحیه آناستوموزبه چوب  Y  شکل،به این نام ، نامگذاری شد.
 در جراحی عمومی کمتر استفاده میشود.
بخش پروگزیمال روده کوچک را با بخش دیستال آن آناستومز میدهند.و مجاری صفراوی مستقیم به دئودنوم وصل میشود.
بیمار تا 5 روز
NPO می ماند.


 

 کازایی (کسائی):Kasai
در صورتی که انسداد مجاری درخارج کبداست،پیوند روده باریک با ناف کبد (محل خروج لوله های صفراوی)انجام می گیرد. که از طریق این عمل مسیر تخلیه صفرا مستقیما به روده میسر می گردد. اگر این کار قبل از 8 هفتگی صورت گیرد سلامت کلی را برای چند سال به کودک بر می گرداند. در صورتی که بقایایی از مجاری صفراوی خارج کبدی وجود داشته باشد این عمل راحتتر صورت می گیرد.
این روش شامل از بین بردن انسداد مجاری صفراوی و کیسه صفرا و جایگزینی آنها با بخشی از روده کوچک است.
 سیستم جدید مجاری صفراوی دوخته میشود.
extrahepaticاین بخش از روده به کبد و توابع بعنوان

این عملیات توسط جراح اطفال (کازایی)ابداع شده است.با این روش جراح قادر است یک برش خیلی کوچک(لاپاراسکوپی) به جای برش بزرگ (جراحی باز) انجام دهد.
در دو سوم کودکانی که تحت عمل کازایی قرار میگیرند،ترمیم طبیعی جریان صفرا و بهبود عملکرد کبد رخ میدهد.اگر این کودکان نیاز به پیوند کبد داشته باشند ، عمل دوم با دستکاری کمتر روده ای خواهد بود.ریکاوری کوتاه مدت و زمان کمتر بستری در بیمارستان وبلافاصه بعد از هوشیاری
PO شدن و درد کمتر از مزایای آن است.

در صورتی که اشکال در مجاری صفراوی داخل کبدی باشد و یا نیاز به عمل دیگری باشد ، باید کبد آسیب دیده برداشته شده و یک کبد یا قسمتی ازیک کبد جدید جایگزین آن شود . بعد از جراحی٬ کبد جدید شروع به کار می کند. اما بعد از پیو ند بچه نیاز به دارو هایی دارد که مانع پس زدن پیوند شود. و کودک مکرر باید تحت نظر پزشک معالج باشد.

.Duct-to-Ductدرصورت نیازبه پیوند عمل دوم به روش انجام می شود

روتین داروهای مورد استفاده در پیوند کبد:
Ampibactum                               3gr                 q 6 h
Ceftizoxime                               1gr                 q 8 h
Ranitidin                           50mg                 q 8 h
Fluconazole                        100 mg               q 12 h
Mgso4                               2cc                     qd
Ca Gluconate                             10cc                 q 8 h
Methyle prednisolon                                1gr                 qd*3
 پردنیزولون شروع میشود.20 mg سپس
هفته ای یکبار 5/2 میلی گرم کم میشود.

:Mgso4
 به عنوان ضد تشنج استفاده میشود.با مهار آزاد سازی استیل کولین در محل اتصالات عصب به عضله باعث کاهش
انقباضات میشود. درصورتی که بیمار دیورز نداشته باشد ، دارو قطع میشود.

Alb 20%         10gr pm -   20gr am        q12h + 5mg Lasix
آلبومین با ایجاد فشار انکوتیک داخل عروقی موجب انتقال مایعات از فضای بینابینی به جریان خون و در نتیجه کاهش ادم می شود.به عبارت دیگر آلبومین آب را در اطراف خود جمع میکند .در ورمهای شدید همراه آلبومین لازیکس هم داده میشود.
بعلت مولکولهای درشت آلبومین ، این دارو باید به آرامی انفوزیون گردد.

در ورید پورت (خونی که از احشا وارد کبد میشود) مواد ازت دار وجود دارد که بعد از ورود به کبد Detoxified میشود. حال اگر کبد نتواند موادسمی  را خنثی کند , آمونیاک وارد مغز شده و فرد دچار اغما میگردد.
به بیماران کبدی لاکتولوزداده میشود. لاکتولوز مواد آمونیاکی را که کبد قادر به سم زدایی کردنشان نیست را از دستگاه گوارش خارج کرده و اجازه نمی دهد وارد ورید پورتال شود.

N Acetyle cyctein:
در واقع آنتی دوت استامینوفن میباشد ولی در بیماران کبدی جهت بهبود عملکرد کبد تجویز میشود.
در عرض 72 ساعت باید انفوزیون گردد طبق فرمول زیر:
150 mg / Kg        Dose     در عرض یک ساعت اول
Dose    12.5 mg / Kg       در عرض 4 ساعت دوم
Dose ।॥   6.25 mg / Kg      در عرض 67 ساعت
عدد بدست آمده را تقسیم بر 67 میکنیم و معلوم میشود در هر ساعت چقدر دارو باید داده شود.
میزان دارو در ساعت، * 24 برای ، 24 ساعت اول و دوم و در نهایت *19 برای 19 ساعت پایانی.

نکته:
اگر بیماری افزایشCVP و دیسترس تنفسی داشته باشد وبرون ده ادرای هم کم باشد کوکتل مورد استفاده برای وی:
Aminophylin + 40 mg lasix + 5 mg Morphin Amp
مورفین باعث کاهش پری لود شده هم دیورز برقرار و هممشگل تنفسی حل میشود.

ایمنوساپروسیو داروها ی شامل :
 مایکوفنولات موفتیل  
Cell Cept
 نئورال Ciclosporin – Sandimon
 تاکرولیموس  F.K – 506Prograf
 prednisolon

آزیتوپرین
Simulect
  قوی ترین داروی آنتی رجکشن،Alum Tuzumub
اگر به بیمار داده شود ، تا ۲هفته نیازی به مصرف پروگراف نیست.

سل سپت:
B , T یک داروی ایمنوساپرسیو که بر روی لنفوسیتها اثر سایتوتوکسیک دارد.سل سپت باعث مهار تکثیر لنفوسیتهای
و کاهش تولید پادتن و مهار فراخوانی گویچه های سفید به محل التهاب یا عضو پیوندی میشود.
درصورت كاهش تعداد نوتروفیل‌ها(پلاکت زیر 100،000) باید مصرف دارو را قطع كرد و یا مقدار دارو را كاهش داد.


توجهات بالینی:
- بهتر است دارو با معده خالی تجویز شود.
- باید از باز کردن و جویدن قرص ها خودداری نمود.
- در صورت تماس پودر دارو با پوست، محل تماس را به خوبی با اب و صابون بشویید.
- از استنشاق پودر های داخل کپسول خودداری شود.
- در هنگام تماس با چشم ها از آب فراوان جهت شستشو استفاده شود.

.میشودWBCافت ,  با تاثیر بر روی مغز استخوان , باعث ایجاد لکوپنی

درصورت افت WBC ،GCSF Amp شروع میشود. 
از عوارض دارویی سل سپت مشگلات گوارشی مثل تهوع واستفراغ و اسهال است.

 

گرد آورنده : : سیما عودی- کارشناس پرستاری-1391
 
طبقه بندی: علمی،
برچسب ها: سیما عودی، بیمارستان منتصریه مشهد، پیوند کبد، اهدا عضو، پبوند اعضا،

[http://www.aparat.com/v/OgnZW]طبقه بندی: ویدیو،
برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اهدا عضو، بیمارستان منتصریه مشهد،

[http://www.aparat.com/v/4sHdw]طبقه بندی: ویدیو،
برچسب ها: بیمارستان منتصریه مشهد، پیوند مغز استخوان، اهدا عضو، پیوند اعضا،

: Caroli's Disease
بیماری ارثی با اتساع مجاری صفراوی داخلی ، باعث افزایش فشار خون ورید پورتال شده وفیبروز مادر زادی کبد را منجر میشود.این بیماری با نارسایی کبد و کلیه پلی کیستیک همراه است. و همچنین کیستهای متعدد مادرزادی درخت صفراوی را در گیر کرده باعث اتساع مجرا میشود.

علائم:
تب ، درد متناوب شکم ، هپاتومگالی و زردی رخ میدهد.
این بیماری که اتوزوم مغلوب استو معمولا خود را در لوب چپ نشان میدهد ، در حضور بیماریهای دیگر رخ میدهد مثل کلیه پلی کیستیک ،کولانژیت ،سنگ کیسه صفرا ، آبسه مجاری صفراوی ،سپتسمی و سیروز کبدی و نارسایی کلیوی.

درمان:
   میباشد.
Ursodiolآنتی بیوتیک تراپی و داروی
اورسودئوکسی کولیک اسید، یک اسید صفراوی است که باعث حل شدن سنگهای صفراوی میشود.در صفرا جمع شده و سبب کاهش اشباع کلسترول در صفرا میشود. در دراز مدت اگر تاثیر گذار نبود ،پیوند کبد درمان قطعی محسوب میشود.

یک علامت شایع در بیماران کبدی آسیت است.

آسیت چیست؟
آسیت در حقیقت به تجمع مقادیرغیر طبیعی مایع در حفره شکم  اطلاق می شود. علل به وجود آورنده این قضیه شامل کم شدن یک نوع پروتئین خون( هیپو آلبونمی ) , افزایش فشار خون پورت , افزایش تولید لنف کبدی و احشائی به همراه کاهش دفع آب و نمک از کلیه که خود ناشی ازهیپرآلدوسترونیسم و افزایش سطح هورمون آنتی دیورتیک می باشد.
از نظر بالینی زمانی می توان آسیت را تشخیص داد که حد اقل 300 میلی لیتر مایع در حفره شکم وجود داشته باشد و با دق شکم بیمار بتوان(
SHIFTING DULLNESS) احساس کرد.

مشخصه آسیت ناشی از بیماری کبدی ترانسودا ( پروتین کمتر از 3 گرم است ).

درمان:
این حالت شامل تجویز اسپیرونولاکتون و محدودیت سدیم است. در موارد مقاوم به درمان می توان از فوروسماید استفاده کرد. معمولا می باید دیورز را بتدریج ظرف چند روز برقرار کرد , اما در مواردی که بیمار دچار تنگی نفس شده از برقراری دیورز شدید , پارا سنتز شکمی , تجویز آلبومین وریدی و سپس تجویز فوروسماید وریدی استفاده می کنند.استفاده از این روش ممکن است خطراتی در پی داشته باشد. که شامل از دست رفتن پلاسما، هیپو کالمی، سندرم هپاتورنال و آنسفالوپاتی است.

علل آسیت:
 -
نارسائی کبد ( سیروز(
-
پرخونی مزمن کبد: نارسائی قلب راست - سندرم بودکیاری - پریکاردیت فشارنده
-
سندرم نفروتیک( در کلیه(
-
متاستاز گسترده کبدی
-
میکسدم
-
کارسینوماتوز کبدی
-
سل حفره شکم
-
بیماری لوزالمعده و مجاری صفراوئ

رای چه بیمارانی پیوند کبد اندیکاسیون دارد؟
شایعترین دلایل برای پیوند کبد در بزرگسالان عبارتند از: هپاتیت ویروسی مزمن، التهاب هپاتیت اتوایمون و سیروز، صفراوی بیماری کبد الکلی و سرطان کبد. , (
PBC)  سیروز اولیه صفراوی, (PSC) کولانژیت اسکلروزه اولیه
در کودکان ، آترزی صفراوی (شکست مجاری صفراوی به منظور تخلیه صفرا را از کبد) شایع ترین نشانه برای پیوند کبد است.

در چه مرحله ای از بیماری کبدی، پیوند در نظر گرفته؟

تا زمانی که درمان پزشکی در توقف پیشرفت بیماری کبدی موثرباشد، پیوند ممکن است اجتناب شود و یا به تاخیر افتاد.
اگر یک بیمار مبتلا به بیماری پیشرفته و یا مبتلا به اختلال عملکرد کبد، که غیر قابل برگشت است و بیماری در حال توسعه میباشد ،مراجعه کند، پیوند کبد باید در نظرگرفته شود.
پیوند کبد برای همه مناسب نیست، پس همه بیماران پیوند، بالقوه باید به دقت ارزیابی شوند.
یک ارزیابی جامع پزشکی شامل آزمایشات ،مصاحبه با اعضای تیم های مختلف برای تعیین اینکه آیا پیوند بهترین گزینه درمان است یا خیر، مشاوره با متخصص و ارجاع خانواده به تیم پیوند.
بیمار و خانواده به طور گسترده درفرایند ارزیابی پیوند و تصمیم گیری نقش دارند.

 

گرد آورنده : : سیما عودی- کارشناس پرستاری-1391
طبقه بندی: علمی،
برچسب ها: آسیت، سیما عودی، اهدا عضو، بیمارستان منتصریه مشهد، بیماریهای کبد،

به گزارش وب دا، مسئول واحد فراهم آوری پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت : در سیصدو چهل و یکمین (341 ) عمل اهداء عضو  از زنـــده یاد  مصطفی بهر آبادی 19 ساله  كه از بیمارستان شهید بهشتی سبزوار  به واحد فراهم آوری  اعضاء پیوندی در مرکز پیوند اعضاء دانشگاه معرفی شده بود، پس از رضایت خانواده وی و انجام مراحل  تأیید مرگ مغزی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی  اهداء عضو  قرار گرفت

دکتر ابراهیم خالقی خاطر نشان کرد : کلیه های زنده یاد مصطفی بهر آبادی  به آقای45 ساله اهل تربت حیدریه و خانم 45 ساله از تربت جام که سالها از نارسائی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهداء و پیوند شد.

وی افزود: کبد وی نیز جهت اهدا به بیمارستان نمازی شیراز فرستاده شد.

مسئول واحد فراهم آوری پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه قرنیه نامبرده نیز جهت اهداء به بیماران نیازمند به بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد ارسال شد خاطر نشان کرد : قسمتی از پوست مرحوم نیز جهت اهداء به بیماران نیازمند، به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع) ارسال شد.
طبقه بندی: اخبار،
برچسب ها: بیمارستان منتصریه مشهد، مرگ مغزی، اهدا عضو، اعضا،

به گزارش وب دا ،  دکتر محمد ناصر توتونی متخصص جراحی و فلوشیپ پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه تا کنون انجام عملهای پیشرفته کبدی از جمله سرطانهای مجاری صفرا ، سرطان کیسه صفرا و تومورهای بدخیم و خوش خیم کبدی در شیراز و یا خارج از کشور انجام می شد اظهار داشت : با تجهیز و راه اندازی مرکز دیالیز و پیوند اعضاء منتصریه و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز امکان انجام این گونه عملها در مشهد نیز فراهم شد .

فلوشیپ جراحی های کبد ، پانکراس و مجاری صفراوی خاطر نشان کرد : امکان انجام عملهای پیشرفته کبدی از دو ماه پیش در مرکز منتصریه امکان پذیر شده است و تا کنون سه بیمار مبتلا به بیماریهای حاد کبدی و صفراوی در این مرکز با موفقیت مورد عمل جراحی قرار گرفته اند.

دکتر توتونی در خصوص علمهای پیشرفته کبدی که در این مرکز انجام شده است اظهار داشت : نخستین عمل بر روی یک بیمار 62 ساله مبتلا به سرطان کیسه صفرا انجام شد که در این عمل ، نسوج لنفاوی ناف کبد ، بخشی از لوب راست و بخشی از لوب چپ کبد برداشته شد و مجرای صفراوی به روده با موفقیت پیوند زده شد و در حال حاضر بیمار با حال عمومی رضایت بخش از این مرکز مرخص شده است .

وی با اشاره به اینکه این مرکز علاوه بر ارائه خدمات به بیماران ساکن در استان توانمندی ارائه خدمات به دیگر بیماران سایر نقاط کشور را نیز داراست اظهار داشت : انجام عمل برداشت همانژیوم حاد کبدی با قطر 25 سانتی متر بر روی خانم 50 ساله اهل دامغان و انجام عمل سرطان پیشرفته کیسه صفرا و برداشت بخشی از چربی شکمی ، بخشی از نسوج لنفاوی ناف کبد ، لوب راست و بخشی از لوب چپ از دیگر عملهای پیشرفته انجام شده در این مرکز به شمار می رود .

متخصص جراحی و فلوشیپ پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه انجام عملهای پیشرفته کبدی و مجاری صفراوی به دلیل مجاور بودن با عروق حیاتی  نیاز به صرف زمان و تبحر زیادی دارد و یک اشتباه ممکن است صدمات جبران ناپذیری بر بیمار وارد کند اظهار داشت : عملهای جراحی مجاری صفراوی بیش از 12 ساعت زمان می برد و در هر عملی بیش از گره و سوزن زده می شود .

وی با اشاره به اینکه حضور متخصص بیهوشی و فلوشیپ پیوند اعضاء و تکنسینهای گروه جراحی به عنوان یکی از ارکان اساسی تیم جراحی به شمار می رود اظهار داشت : با برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در حال حاضر این گروه برای انجام عملهای پیشرفته از آمادگی لازم برخوردار است.

دکتر محمد ناصر توتونی با اشاره به اینکه بیماران پس از عمل جراحی نیز نیاز به مراقبتهای متخصصین بیهوشی را دارند وکمبود نیرو در این زمینه موجب شده است که تعداد عملها محدود باشد خاطر نشان کرد: به همین منظور و بر اساس هماهنگی های انجام شده قرار است متخصص مقیم بیهوشی نیز در هر سه شیفت در این مرکز فعال شود که پس از آن انجام عملهای جراحی به صورت روزانه انجام خواهد شد .

وی در خصوص برنامه ریزی برای انجام عمل پیوند کبد در مرکز منتصریه اظهار داشت : تمامی اقدامات انجام شده برای تربیت نیروی انسانی انجام شده است و با تجهیز بخش پیوند کبد به دستگاههای مورد نیاز تا دو ماه آینده این بخش نیز راه اندازی می شود .

متخصص جراحی و فلوشیپ پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص فعالیتهای کلینیک پیوند کبد در مرکز منتصریه اظهار داشت : در حال حاضر بیماران دچار نارسایی کبد ، بیماران پیوند کبد ، و افراد مبتلا به سرطان کیسه و مجاری صفراوی در این مرکز خدمات مراقبتی را روزهای فرد هر هفته دریافت می کنند .

طبقه بندی: اخبار، پیوند کبد،
برچسب ها: بیمارستان منتصریه مشهد، پیوند کبد، اهدا عضو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

بخش پیوند کبد واقع در طبقه سوم بیمارستان تحت عنوان جراحی 2 زیر نظر دکتر توتونی قرار دارد.

پیوند کبد دارای 10 اتاق که شامل:

انبار،اتاق پزشک ،آبدارخانه،رختکن و 4 اتاق بیمار که دارای 3 اتاق دو تخته و یک اتاق 3 تخته که کلا 9 تخت در اختیار بیماران قرار دارد.

 که تحت جراحی کبد و عمل پیوند کبد قرار گرفته اند بستری می شوند.                                 ICU در این بخش بیماران ترخیص

که به کمک امکانات  و تجهیزات مدرن و پرسنل  مجرب از نزدیک تحت نظر و مراقبت هستند.هر تخت بیمار شامل کپسول  اکسیژن و ساکشن مرکزی و سیستم احضار پرستار است که مانیتور سیستم احضار در ایستگاه پرستاری قرار دارد و دارای قابلیت ارتباط دو طرفه بین پرستار و بیمار بوده.

کلیه داروها می باشد.ECG اتاق کار پرستاری مجهز به دستگاه الکتروشوک ، ساکشن پرتابل ، ترالی اورژانس ، پالس اکسیمتری ،ترازو جهت کنترل عفونت بخش به اتاق کثیف و تی شویی مجهز است.

به صورت شبانه روزی  پزشک مقیم در بخش ساکن بوده تا جهت اقدامات درمانی سریع در دسترس باشد .

بخش پیوند کبد  با بهره گیری از پزشکان و پرسنل مجرب وتجهیزات مدرن آماده ارائه خدمات درمانی و مراقبت و درمان بیماران می باشد.


پیوند کبد:
 
تعریف :

زمانی که به هر دلیلی عملکرد کبد دچار اختلال شود و این اختلال برگشت پذیر نباشد پیوند کبد مطرح می شود. در اغلب موارد کبد پیوندی ازشخصی که دچار مرگ مغزی شده و بستگان وی با اهداء اعضا ء موافقت کردند ، تامین می شود اما کودکانی که دچار نارسائی مزمن کبدی می شوند و نیاز به پیوند کبد دارند می توانند از والدین خود یا فامیل درجه یک کبد دریافت کنند. درچنین شرایطی بعداز تعیین گروه خونی والدین و کودک سازگاری آنها با هم از نظر عروقی ، والدین بررسی بیشتری می شوند و قسمتی از کبد والد به کودک پیوند زده می شود. بعداز گذشت مدتی کبد اهدا کننده به اندازه طبیعی بر می گردد و این به دلیل خاصیت دوباره بازسازی شدن بافت کبد است .

عوارض :

چون در پیوند کبد از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن استفاده می شود ، گیرندگان پیوند کبد در معرض ابتلا به عفونت و برخی از بدخیمی ها هستند علاوه بر موارد ذکر شده ممکن است بافت پیوندی دچار پس زدگی شود.

برای پیش گیری از بروز عوارض مطرح شده ، آزمایشات کامل فیزیکی برای تشخیص و درمان مواردی که می تواند پس از عمل پیوند ، سبب بروز مشکلاتی دربیمار شود ، انجام می گیرد. پس از پیوند، تغییر در آزمایش های کبدی و انعقادی خون و با دقت بیشتر نمونه برداری از کبد پیوندی ، پس زدگی کبد را مسجل می کند.

توصیه های لازم به بیمار :

گیرنده پیوند کبد باید بداند که پیوند یک درمان حمایتی است و برای حفظ شرایط مطلوب پس از پیوند ، رعایت توصیه های تیم درمان بسیار حیاتی است . آگاهی از نحوه مصرف داروها و اهمیت مصرف مادام العمر آنها ، پی گیری درمان در ویزیت های از قبل تعیین شده ، رعایت بهداشت فردی و بهداشت محیط و تلاش برای بازگشت به سطح طبیعی کار و فعالیت از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد .

تخصص مربوطه :

پزشکان و متخصصان گوارش و کبد و جراحان پیوند
طبقه بندی: پیوند کبد،
برچسب ها: پیوند کبد، بیمارستان منتصریه مشهد، اهدا عضو، پیوند اعضا،

تاریخ : 1391/08/1 | 12:10 ق.ظ | نویسنده : بارزان جماران

پیوند و بهداشت فردی :

از آنجاییکه داروهای سرکوب کننده دستگاه ایمنی با سیستم ایمنی بدن شما تداخل ایجاد میکنند شما بایستی با رعایت موارد زیر از عفونت اجتناب کنید:

1-1-شستن دستها با آب و صابون (قبل از غذا – قبل از خوردن داروها-بعد از حمام).

2- از تماس با افرادی که عفونتهای زیر را دارند خودداری کنید:

سرماخوردگی-آنفلوانزا-آبله مرغان و سایر بیماریهای واگیر.

3- شش ماه پس از پیوند از کارکردن در باغ یا خاک اجتناب کنید و در صورت نیاز حتما دستکش بپوشید.

4- از واکسنهایی که حاوی ویروس زنده هستند مثل سرخک  خودداری کنید.

5- دندانهایتان را دو بار در روز مسواک کنید و سالی دو بار به دندانپزشک مراجعه کنید.

6- از حضور در مکانهای شلوغ (مسجد- سالنهای ورزشی – وسایل نقلیه عمومی ) اجتناب کنید.

7- میوه ها و سبزیجات خام را قبل از مصرف حتما بشویید و از مصرف میوه هایی مثل توت و انگور که نمی توان آنها را بخوبی شست اجتناب کنید.

8- در صورت بروز علائم عفونت حتما به پزشک خود مراجعه کنید.(تب –  لرزش- سردرد – اسهال – استفراغ- سرفه- قرمزی و التهاب  ودرد در محل عضو پیوندی)

پوشش لباس و پیوند:

پوشیددن لباسهای پلاستیکی باعث تعریق امکان حساسیت وجود دارد. در تابستان از لباسهای نخی و روشن استفاده کنید در ضمن به علت نور آفتاب بهتر است از لباسهای آستین بلند استفاده کنید . از پوشیدن لباسهای تنگ خودداری کنید چون باعث ایجاد فشار روی  کلیه پیوندی میشود.

در تابستان حتی الامکان در موقع آفتاب بیرون نروید زیرا آفتاب باعث ایجاد لک روی پوست شما می شود.

در ضمن مرتب لباسهایتان را عوض کنید بخصوص لباس زیر چون امکان ایجاد عفونتهای قارچی وجود دارد.

  تغذیه و پیوند :

اگر اخیرا پیوند شده اید احتمالا این سوال در ذهنتان پیش میاید که آیا نحوه تغذیه من با قبل از پیوند تفاوت کرده است؟

آیا نیاز به رژیم غذایی خاص بعداز پیوند میباشد؟

بلی.بعداز پیوند رژیم غذایی نقش مهمی ایفا میکند: در صورت افزایش وزن باید وزن خود را کم کنید.

از نوشیدنیهای الکلی پرهیز کنید.

بیشتر از 3-4 بار در هفته زرده تخم مرغ نخورید.

کمتر از روغن استفاده کنید و از گوشتهای کم چربی و گوشتهای سفید مانند مرغ و ماهی استفاده کنید

از خوردن کالباس و سوسیس و خیار شور و غذاهای کنسرو شده پرهیز کنید.

پروتئین به دلیل خاصیت ترمیمی بعداز عمل و تقویت بافت ماهیچه از اهمیت بالایی برخوردار است. پروتئین در گوشت و مرغ و ماهی شیر ماست پنیر تخم مرغ و حبوبات یافت میشود.

به محض اینکه کلیه پیوندیتان خوب کار کرد می توانید از غذاهای پتاسیم دار استفاده کنید(موز- پرتغال- گوجه فرنگی- سیب زمینی- شیر و ماست)

اگر مدت زمان طولانی بیمار بوده اید دچار پوکی استخوان هستید بنابراین نیاز به خوردن لبنیات دارید.

اکثر افراد بعداز پیوند اشتهای خوبی دارند و نهایتا دچار افزایش وزن میشوند بنابراین از خوردن غذاهای پر کالری – پر چربی و مواد قندی پر هیز نمایید. ورزش نه تنها برای کنترل کردن وزن مهم استبلکه باعث قدرتمند شدن ماهیچه قلب و بهتر شدن ظاهر بدن نیز میشود.

 ورزش وپیوند :

بیمار برای ماه اول بعداز پیوند باید از شرکت در ورزشهای تماسی پرهیز کند . به محض اینکه زخم ناحیه عمل به خوبی ترمیم شد هیچ منعی برای شرکت در برنامه های ورزشی مناسب با سن و وضعیت عمومی بیمار وجود ندارد. ورزش در کاهش عوارض مصرف پردنیزولون که عامل ضعف ماهیچه ای میباشد مهم است.ورزش منظم روزانه به شکل پیاده روی که خیلی آرام به سرعت و مسافت آن اضافه می شود بدون اینکه فشار یا صدمه ای به بدن وارد شود مفید است. برنامه شنای منظم برای بعضی بیماران که پوکی استخوان دارند میتواند بسیار مفید باشد. بیمار باید مواظب باشد که اگر در حین ورزش علائم زیر را مشاهده کرد ورزش را متوقف کرده و با پزشک خود مشورت کند:

1-درد یا فشار به قفسه سینه یا گردن و فک

2- خستگی مفرط که به کمبود خواب ربطی ندارد.

3- کوتاهی تنفس                           4- سرگیجه یا سبکی سر در طول یا بعداز انجام ورزش

5- طپش قلب یا بی نظمی ضربان قلب در طول یا بعداز انجام ورزش.

واکسیناسیون در پیوند:

در بیماران پیوند (کلیه- کبد –قلب و ...) یکسری از واکسنها در صورت لزوم بعداز پیوند میتوانند تزریق شوند:

کزاز- دیفتری – آنفلوانزا(در بچه ها و سالمندان توصیه به تزریق میشود) وهپاتیت .

واکسنهای تب زرد- سل (ب ث ژ) آبله مرغان – سرخک- سرخجه و فلج اطفال نباید زده شود. در واقع حتی باید از مواجهه با مایعات بدن افرادی که به تازگی با این واکسنها واکسینه شده انددوری شود به دلیل اینکه این ویروس زنده می تواند تا 3 ماه بعد از واکسیناسیون در مایعات بدن ترشح شوند. بنابراین اگر مثلا 10 روز قبل از پیوند یکی از این واکسنها را زده باشید نمی توانید پیوند شوید . بخصوص در مورد اطفال حداقل تا 4 هفته قبل لز پیوند باید واکسن سرخک و فلج اطفال تزریق شده باشد.

 

 ازدواج و پیوند :

در بیماران با نارسایی کلیه و کبد علائمی از ناتوانی جنسی ممکن است دیده شود. دلایل احتمالی بسیر زیاد است و شامل عوارض جانبی داروهای سرکوب کننده ایمنی و داروهای ضد فشار خون و مشکلات عاطفی می باشد.

بعضی افراد از فعالیت جنسی بخاطر ترس از پس زدن عضو یا عفونت اجتناب می کنند. اینها موضوعاتی است که باید آن را در طول ویزیتهای پزشکی مورد بحث قرار دهید وبا وی مشورت کنید. در هر حال هرزمان که احساس کنید آمادگی دارید میتوانید فعالیت جنسی داشته باشید اما بهتر است تا چهار هفته بعد از پیوند از فعالیت جنسی و تا دو سال بعد از پیوند از حاملگی  پرهیز کنید. ( قرصهای ضد حاملگی خوراکی توصیه نمی شوند. آی یو دی یا دستگاه هم به دلیل افزایش خطرعفونت توصیه نمی شود)

حاملگی بعد از پیوند :

افزایش میزان بقا و بهبود کیفیت زندگی به دنبال پیوند کبد با افزایش تعداد و تکرر حاملگی ها در خانمهای پیوند کبد مرتبط است. حاملگی پس از پیوند معمولا موفقیت آمیز است و عموما در خانمهایی که کارکرد کبدشان تثبیت شده است به خوبی تحمل می شود اما احتمال بروز مسمومیت حاملگی و افزایش فشار خون و نوزاد کم وزن و نارس در این خانمها بیشتر است.داروهای پیوند باید در مدت حاملگی ادامه داشته باشند . اگر امکان داشته باشد دوز آزاتیو پرین را باید کم کرد تا از سر کوبی مغز استخوان پیشگیری شود.از مصرف سل سپت در طول دوران بارداری باید خودداری کرد.

 

گرد آورنده : : سیده زینب فکوریان- کارشناس پرستاری-1391
طبقه بندی: علمی،
برچسب ها: بیمارستان منتصریه مشهد، اهدا عضو، پیوند کبد، تغذیه در بیماران کبدی، مرگ مغزی، رژیم غذایی،


دوستی می‌گفت کار خوب، مثل موج مکزیکی در ورزشگاه‌ها می‌ماند! نمی‌دانی از کجا شروع می‌شود. نمی‌دانی چه کسی آن را آغاز کرده است اما مطمئن هستی که همه به آن جواب خواهند داد! وقتی ماتیو جونز در سال ۲۰۰۷ تصمیم گرفت کلیه خود را به یک فرد کاملا غریبه اهدا کند، به هیچ وجه فکر نمی‌کرد این اقدام وی باعث ایجاد یک موج مکزیکی در زمینه اهدای کلیه شود. بعد از این حرکت انسان دوستانه، فقط در طول یک سال بیش از ۱۰ نفر از مرگ نجات یافته‌اند و البته این حرکت هنوز متوقف نشده است...
در سال ۲۰۰۷ ماتیو جونز، که در ایالت میشیگان زندگی می‌کرد مقاله‌ای خواند درباره کسی که کلیه خود را به یک فرد غریبه اهدا کرده بود. این مقاله ماتیو را تحت تاثیر قرار داد و وی تصمیم گرفت حرکت مشابهی انجام دهد و یک کلیه خود را اهدا کند. تلاش همسر وی برای منصرف کردن ماتیو فایده‌ای نداشت. ماتیو با یک موسسه بیمارستانی در نیویورک تماس گرفت اما هیچ بیماری از نظر ایمونولوژیک با ماتیو سازگار نبود. ماتیو از طریق این بیمارستان به دکتر ریس معرفی شد. دکتر ریس، جراح متخصص پیوند، سعی داشت با کمک برنامه کامپیوتری که پدرش آن را تهیه کرده بود، یک پایگاه داده برای افزایش امکان اهدای عضو دوطرفه ایجاد کند.
دکتر ریس در پایگاه داده‌های خود به باربارا بونل، زن ۵۷ ساله اهل آریزونا برخورد کرد. همسر این زن تمایل داشت که کلیه خود را به همسرش اهدا کند اما وی و همسرش از نظر ایمونولوژیک با هم هماهنگ نبودند. ماتیو جونز گزینه مورد نظر خود را پیدا کرده بود.
ماتیو به همراه همسرش برای انجام تست‌های پزشکی به آریزونا پرواز کرد. با دیدن وضعیت بیماری باربارا، نظر همسر ماتیو کاملا تغییر کرد. در ۱۷ جولای ۲۰۰۷، عمل پیوند با موفقیت انجام شد و چند روز بعد ماتیو به میشیگان بازگشت.
ران، همسر باربارا، شدیدا تحت تاثیر این حرکت انسان‌دوستانه ماتیو قرار گرفت. یک هفته بعد، ران سوار هواپیما شد تا کلیه خود را به آنزی هکمن، زن ۳۲ ساله اهل تولدو اهدا کند. آنزی در یک رستوران که متعلق به مادرش لوری ساروو بود کار می‌کرد. پس از انجام موفقیت‌آمیز پیوند، لوری ساروو، زنجیره پیوند را ادامه داد و کلیه خود را به زنی اهل اوهایو اهدا کرد. دختر این زن نیز به نوبه خود، چهارمین اهدا کننده این زنجیره شد.
این زنجیره همچنان ادامه دارد. حلقه‌های بعدی این زنجیره دو زوج جوان، برادر، دختر و پدر بیماران نیازمند به کلیه بودند. آخرین مورد پیوند از این زنجیره در ماه مارس انجام شد. در این عمل پیوند، یک زن ۶۰ ساله اهل تولدو از یک اهداکننده اهل بالتیمور کلیه دریافت کرد. دختر این زن منتظر یافتن یک بیمار مناسب برای اهدای کلیه خویش است. ماتیو جونز می‌گوید: «احتمال زیادی وجود دارد که بعد از مرگ من نیز این زنجیره ادامه داشته باشد.» تا پیش از آغاز این زنجیره، تنها ۴۰۰ نفر در جهان وجود داشتند که عضوی از بدن خود را بدون هیچ قصد مادی، به یک فرد کاملا غریبه اهداکرده‌اند. اما این حرکت ماتیو جونز می‌تواند آغازگر یک نیکوکاری بین‌المللی باشد.


● تاریخچه
گرچه تاریخچه پیوند اعضا به سال‌های بسیار دور باز می‌گردد، قرن بیستم را می‌توان اوج شکوفایی پیوند اعضا دانست. تا به حال هزاران نفر با استفاده از پیوند اعضا جان دوباره یافته‌اند. با این وجود بزرگ‌ترین مشکل بیماران نیازمند به پیوند همچنان باقی است. لیست‌های انتظار طولانی، تعداد فراوان بیمارن و تعداد کم اعضای موجود برای پیوند. با توجه به اینکه اکثر پیوند‌های اعضا از بیماران مرگ مغزی صورت می‌گیرد، عملا هیچ گاه تعداد ارگان‌های آماده برای پیوند با نیاز بیماران پیوندی برابری نخواهد کرد. به علاوه بسیاری از بیماران نیازمند به پیوند عضو ممکن است در طول دوره انتظار خود دچار بیماری‌ها یا مشکلاتی شوند که امکان پیوند را از بین ببرد. شدت یافتن بیماری اصلی و ایجاد مشکلاتی که مانع انجام عمل جراحی می‌شوند می‌تواند بیمار را از لیست کاندیداهای پیوند خارج کند. در زمینه پیوند کلیه، شرایط کمی متفاوت است. از آنجایی که انسان دارای دو کلیه است و به طور طبیعی می‌تواند با داشتن تنها یک کلیه به حیات خود ادامه دهد، امکان پیوند کلیه از فرد زنده نیز وجود دارد. در واقع در بیمارانی که یک کلیه خود را اهدا کرده‌اند، کلیه باقی مانده بزرگ‌تر شده و وظایف کلیه قبلی را نیز بر عهده می‌گیرد.


● پس زدن
با توجه به شرایط فوق به نظر می‌رسد پیدا کردن یک کلیه اضافی در میان دوستان یا اقوام کار چندان سختی نباشد. موارد بسیاری از پیوند اعضا از برادر یا والدین ثبت شده است اما قضیه به این سادگی‌ها هم نیست. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در زمینه پیوند، یعنی پس زدن پیوند، گزینه‌های اهدای عضو را محدود می‌کند.
برای پیوند اعضا، از نظر ایمونولوژیک باید هماهنگی و مشابهت‌های زیادی بین گیرنده و دهنده عضو وجود داشته باشد. گاه لازم است چند آزمایش روی گیرنده و دهنده انجام شود تا عوامل ایمونولوژیکی که به HLA موسوم هستند روی سلول‌های آنها شناسایی شوند. نیاز به هماهنگ بودن این مشخصه‌های ایمونولوژیک یافتن اهداگر عضو مناسب را باز هم سخت تر می‌کند. این‌گونه محدودیت‌ها در یافتن اهداکننده عضو باعث شده است تا بازار سیاه پیوند عضو نیز شکل بگیرد. فروش عضو، سرقت اعضای حیاتی و حتی کشتن معتادان به نیت فروش اعضای آنها نمونه‌ای از جرایم به وجود آمده در زمینه پیوند عضو است.


● اهدای عضو دوطرفه
در سال‌های اخیر، اهدای عضو گاه به صورت دوطرفه صورت می‌گیرد. در این روش سعی شده است تا بیمارانی که نیاز به پیوند عضو دارند اما خویشاوندان آنها از نظر HLA با آنها هماهنگ نیستند و امکان پیوند مستقیم عضو در آنها وجود ندارد به بیماران مشابه معرفی شوند. در این روش خویشاوندان هر بیمار عضو مورد نظر – مثلا کلیه خود را – به بیمار مقابل اهدا می‌کند. به طور معمول برای پیشگیری از بروز هر گونه مشکل قانونی این دو بیمار در یک زمان و در اتاق‌های عمل مجاور هم تحت عمل پیوند قرار می‌گیرند. دکتر ریس، بنیانگذار انجمن پیوند دوطرفه امیدوار است که با این روش بتوان لیست‌های انتظار برای پیوند اعضا را کاهش داد. در سال ۲۰۰۸، ۱۶۵۰۰ مورد پیوند کلیه از فرد زنده در آمریکا انجام شد و با این وجود در همین زمان نزدیک به ۸۰۰۰۰ نفر در لیست انتظار پیوند کلیه بودند و ۴۰۰۰ نفر آنها بدون دریافت پیوند، فوت کردند. الیزابت سلیمن، عضو شبکه متحد پیوند عضو آمریکا تخمین می‌زند که با این روش بتوان سالانه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ پیوند کلیه انجام داد. وی می‌گوید: «به نظر من این روش می‌تواند لیست‌های انتظار را کاهش دهد.»


● سینما علیه پیوند اعضا؟!
بر خلاف آنچه انتظار می‌رود، رسانه‌های آمریکا بیش از آنکه مشوق اهدای عضو باشند باعث ترس و وحشت افراد شده‌اند. یکی از روش‌های تسریع امکان اهدای عضو استفاده از کارت‌هایی است که نشان می‌دهد دارنده این کارت تمایل دارد در صورت مرگ مغزی اعضای خود را اهدا کند. سوزان مورگان، استاد دانشگاه معتقد است برنامه‌های تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی باعث وحشت مخاطبین و ایجاد نوعی سوء‌ظن در آنها می‌شود. اکثر این‌گونه فیلم‌ها به بیننده القا می‌کند که در صورت رضایت به اهدای عضو، ممکن است پزشکان تلاش کمتری برای نجات جان بیمار انجام دهند و ترجیح دهند بیمار مرگ مغزی شود تا بتوان از اعضای وی جهت پیوند استفاده کرد. سوزان مورگان می‌گوید: «اکثر نویسندگان سریال‌ها و فیلم‌ها متوجه نیستند که بینندگان این برنامه، در ناخودآگاه خویش وقایع این برنامه‌ها را واقعی می‌پندارند.» در ایران و بعد از سریال حلقه سبز ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا هم عده‌ای نسبت به شکل‌گیری این مساله هشدار دادند و حتی عده‌ای مدعی شدند میزان اهدای عضو بعد از پخش این سریال کاهش پیدا کرده است.


● در ایران

در سال‌های اخیر و با عنایت علمای عظام، احکام شرعی پیوند به طور کامل مشخص شده است. در واقع کشور ما در زمینه تعداد پیوند دارای رتبه مناسبی است. با این وجود طبق گزارشی در سال ۸۵، ایران در منطقه بیشترین میزان مرگ مغزی و کمترین میزان پیوند از بیماران مرگ مغزی را دارد. بسیاری از بیمارستان‌ها فاقد تجهیزات و امکانات مناسب برای حفظ بیماران مرگ مغزی هستند و سیستم اطلاع‌رسانی و ارجاع دقیقی نیز در کشور وجود ندارد. همچنین به دلایل اقتصادی بازار سیاه فروش اعضا نیز در کشور جریان دارد، به شکلی که کانال ۲ تلویزیون سوئد در سال‌های قبل یک برنامه مستند از فروش کلیه در ایران نمایش داد. در ایران هیچ لیست انتظار منسجمی برای نیازمندان پیوند وجود ندارد. هر سال در ایران بالغ بر ۱۴۰۰ نفر کلیه خود را می‌فروشند.


● در عراق
جنگ عراق، شاید عراقی‌ها را از دست صدام نجات داده باشد اما برای آنها میراث دیگری نیز داشته است: فقر و نا امنی . با افزایش میزان بیکاران در عراق به حدود ۶۰ درصد، شاید امن‌ترین گزینه برای بسیاری از جوانان عراقی فروش عضو باشد. آنها معتقدند تنها شغل باقی‌مانده در عراق، عضویت در نیروهای پلیس است که با درآمد ۱۵۰ دلار در ماه، به خطر کشته شدن در انفجار‌ها و تیراندازی‌ها نمی‌ارزد. با توجه به نیاز مالی، قیمت‌ها در عراق بسیار پایین‌تر از بازار سیاه سایر کشورهاست. در مقابل کشورهایی مانند ترکیه و هند با قیمت‌هایی مانند ۳۰۰۰ دلار برای یک کلیه، عراق ارزان ترین نرخ بازار سیاه را دارد. در خیابان‌های اطراف بیمارستان بغداد، به راحتی می‌توانید جوانانی را پیدا کنید که برای ۷۰۰ دلار حاضرند زیر تیغ جراح بروند.


● در چین
در سال ۲۰۰۷ سازمان‌های بین‌المللی دولت چین را متهم به تجارت عضو کردند. بنا به ادعای این سازمان‌ها دولت چین اعضای بدن زندانیان اعدامی یا حبس ابدی- به ویژه آن دسته از زندانیان که به خاطر عقاید خاصی موسوم به فالون گانگ زندانی شده بودند-را به بیماران خارجی نیازمند پیوند می‌فروشد. مشاهده شده است که در سال‌های اخیر میزان مسافرت برای پیوند اعضا به چین به سرعت رو به افزایش است. یکی از نکات منفی در مورد کشور چین دخالت ارتش در امور بیمارستان‌هاست و همین مساله در مورد پیوند اعضا نیز وجود دارد. محققین کانادای با اشاره به این گزارش از شرکت‌هایی دارویی خواسته بودند تا از ارسال داروهای ضد رد پیوند به چین خودداری کنند. دولت چین همواره این ادعا‌ها را رد کرده است.دکتر روزبه بخیت
روزنامه سلامت
طبقه بندی: اخبار،
برچسب ها: بیمارستان منتصریه مشهد، اهدا عضو، فروش کلیه، پیوند کلیه،

تاریخ : 1391/06/13 | 02:35 ق.ظ | نویسنده : بارزان جماران

یكی از بیماری هایی كه افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان با آن دست و پنجه نرم می كنند، "بیماری كلیوی" است. افراد از زمان بروز این بیماری، باید به طور مرتب و مداوم تحت درمان قرار بگیرند و زمانی كه دیگر هیچ دارویی جوابگوی آنها نباشد، پیوند كلیه تنها راه باقیمانده برای ادامه حیات این بیماران است.

در حال حاضر 15000 بیمار دیالیزی وجود دارد كه برای ادامه زندگی، هفته ای 3 بار دیالیز می شوند و سالانه 17 درصد به آنها افـزوده می ‌شـود. بسیاری از افراد جامعه از بیماری حاد کلیوی خود اطلاع ندارند. در حالی که با یک آزمایش خون به راحتی می توانند مسیر زندگی خود را قبل از گرفتار شدن در چنگال دیالیزی تغییر دهند.

نرخ مرگ و میر سالانه بیماران دیالیزی در كشورهای پیشرفته  بالای 20 درصد است، در حالی كه این رقم در ایران كمتر از 16 درصد است كه دلیل اصلـی آن، بـالا بـودن سن گیرندگان دیالیز در آن كشورهاست‌.

از سوی دیگر رقم پیوند كلیه در ایران 24 مورد به ازای هر یك میلیون نفر است كه این رقم در كشور‌های در حال توسعه 1 تا 5 مـورد و در كشورهـای پیشرفتـه 20 تا 40 مـورد اسـت و علـت اصلی بالا بودن آمار ایران در زمینه پیوند كلیه، مجاز بودن پیوند کلیه از فرد زنده است كه 80 درصد موارد را شامل می ‌شود، در حالی كه در كشورهای دیگر این کار جایز نیست‌.

علائم هشدار دهنده ابتلا به بیماری كلیوی عبارتند از:

تورم اطراف چشم‌ ها، درد در قسمت پهلوها و زیر دنده‌ ها، بالا بودن فشار خون و تكرر ادرار مخصوصا در شب.

اكثر بیماران کلیوی به علت ناآشنایی با علائم و نشانه‌ های بیماری كلیه و عدم درمان به موقع، متحمل رنج و به وجود آمدن عوارض روانی و اجتماعی می ‌شوند. كنترل به موقع فشار خون، متعادل نگه داشتن وزن بدن، پرهیز از خوردن غذاهای مانده، پرچرب و پرنمك و خودداری كردن از مصرف هر گونه دارو بدون تجویز پزشك، باعث جلوگیری و پیشگیری از بیماری كلیه می‌ شود.

كار كلیه چیست؟

كلیه به شكل لوبیا و به اندازه مشت هر فرد بوده و محل آن نزدیك به وسط پشت فرد، درست زیر قفسه سینه است. كلیه ها، اندام های تخصصی تصفیه خون هستند، زیرا هر روز 200 واحد خون را برای دفع 2 واحد مواد و آب اضافی، تصفیه می كنند.

علاوه بر دفع ضایعات، كلیه ها سه هورمون مهم نیز ترشح می كنند: اریتروپویتین كه در تولید گلبول قرمز خون نقش دارد. رنین كه فشار خون را تنظیم می كند. كلسیتریول که نوع فعال ویتامین D است و در حفظ كلسیم استخوان ها و تعادل طبیعی شیمیایی در بدن موثر است.

چرا كلیه ها دچار مشكل می شوند؟

بیشتر بیماری های كلیوی به نفرون ها که بخش های كوچك تصفیه كننده در كلیه ها هستند، حمله می كنند و قدرت تصفیه را از آن ها سلب می كند. ویژگی نفرون ها این اسـت كـه در اثر جراحـت یـا مسمومیـت به سرعت آسیب می بینند. حال آن كه بیشتر بیماری های كلیوی، نفرون ها را به آرامی و در سكوت از بین می برند و با این كه در هر دو كلیه پیش رفته اند، پس از سال ها و حتی دهه ها خود را نشان می دهند.

دیابت و فشار خون بالا، دو دلیل عمده ی بیماری های كلیوی هستند، پس اگر در خانواده ی شما، سابقه ی ابتلا به دیابت و فشار خون بالا وجود داشته باشد، ممكن است در معرض خطر ابتلا به بیماری كلیوی قرار بگیرید.

نفروپاتی دیابتی

دلایل ابتلا به بیماری های كلیوی

1- بیماری نفرونی دیابتی

دیابت بیماری است كه بدن را از استفاده كافی گلوكز (قند خون) باز می دارد و اگر گلوكز اضافی در خون باقی بماند، به عنوان یك سم عمل می كند.

در حقیقت بیماری نفرونی دیابتی (تصویر روبرو) همان آسیب به نفرون ها در اثر قند استفاده نشده در خون است كه اگر سطح گلوكز خون فرد پایین نگه داشته شود، می تواند تاثیر بیماری دیابت را در بروز بیماری نفرونی به تاخیر بیندازد.

2- فشار خون بالا

فشار خون بالا می تواند به مویرگ های كلیه ها آسیب برساند كه در این صورت كلیه ها نمی توانند مواد اضافی بدن را دفع كنند. بنابراین پزشكان توصیه می كنند كه افراد مبتلا به دیابت یا كم كاری كلیوی، باید فشار خون خود را پایین نگه دارند.

3- بیماری های گلومرولی

همان طور كه از نام آن هم پیدا است، بیماری گلومرولی به مویرگ های درون كلیه ها حمله می كند كه ابتدایی ترین آن را می توان بیماری نفرونی بافتی دانست. از نخستین نشانه های این بیماری می توان به وجود پروتئین، خون یا هر دو در ادرار اشاره كرد. بیماری گلومرولی به آهستگی به ساختار كلیه آسیب می رساند و برای كنترل و درمان آن، راهکارهایی مانند كنترل فشار خون و استفاده از داروهای تقویت كننده سیستم ایمنی بدن و استروئیدها وجود دارد.

4- بیماری های كلیوی ارثی و مادرزادی

برخی بیماری های كلیوی ناشی از مسایل ژنتیكی است. از طرفی برخی مشكلات كلیوی ممكن است هنگامی ایجاد شوند كه نوزاد هنوز در رحم مادر است. به هر حال از نخستین نشانه های مشكلات كلیوی می توان به فشار خون بالا، كمبود گلبول قرمز در خون، وجود خون یا پروتئین در ادرار اشاره کرد.

5- دیگر دلایل ابتلا به بیماری های كلیوی

مسموم شدن و جراحت می توانند منجر به ایجاد بیماری كلیوی شوند.

برخی از داروهایی كه به راحتی و بدون نسخه ی پزشک در دسترس مردم قرار دارند، اگر به طور مداوم و برای مدت طولانی استفاده شوند، می توانند به كلیه ها آسیب برسانند. داروهایی مانند آسپیرین، استامینوفن و ایبوپروفـن از خطرناك تریـن عوامـل ایجاد بیمـاری بـرای كلیـه هـا به شمار می روند و استفاده مداوم از آرام بخش ها، به كلیه ها آسیب جدی می رساند.

از كارافتادگی آنی كلیه

ایجاد وقفه های ناگهانی در كار كلیه را "از كار افتادگی آنی كلیه" می گویند كه تصادف، از دست دادن مقدار زیادی خون یا برخی داروها یا سموم، نمونه هایی از عوامل ایجاد کننده ی آن هستند. این نوع بیماری می تواند در بلند مدت به از كار افتادگی دائمی كلیه ختم شود.

بیماری كلیوی مزمن

بیشتر مشكلات كلیوی به آرامی رخ می دهند و ممكن است فرد برای سال ها مبتلا به بیماری كلیوی خاموش باشد. از كار افتادن تدریجی كلیه را بیماری كلیوی مزمن (CKD) یا نارسایی مزمن كلیوی می نامند و افرادی كه مبتلا به آن هستند، ممكن است دچار از كارافتادگی كلیوی دایمی شوند. در این نوع بیماری كلیه، درصد بالایی از خطر مرگ بر اثر سكته قلبی وجود دارد.

دیالیز

بیماری كلیوی وخیم

از كار افتادگی كامل یا تقریبا كامل كلیه، بیماری كلیوی وخیم (ESRD) نام دارد. افراد مبتلا به این بیماری برای ادامه حیات، باید دیالیز یا پیوند کلیه شوند.

نشانه های بیماری كلیوی چیست؟

افراد در مراحل اولیه ابتلا به بیماری كلیوی به هیچ وجه احساس مریضی نمی كنند، ولی با وخیم تر شدن بیماری، بیش از همیشه ادرار می كنند. ممكن است احساس خستگی كنند. شاید اشتهای خود را از دست بدهند و دچار استفراغ و درد و ورم شكم شوند. دست و پاهای شان امكان ورم یا بی حسی دارد. ممكن است احساس خواب آلودگی كنند، یا تمركز حواس برای شان مشكل شود. بیماران كلیوی پوست شان تیره شده و دچار گرفتگی عضلات می شوند.

با بیماری كلیوی چه باید كرد؟

متاسفانه بیماری كلیوی مزمن اغلب قابل درمان نیست، اما اگر فرد در مراحل ابتدایی بیماری كلیوی باشد، شاید بتواند با عمل به توصیه های زیر كاری كند كه كلیه هایش برای مدت بیشتری دوام بیاورند:

* اگر فردی مبتلا به دیابت است، باید به دقت مراقب قند خون خود باشد و آن را پایین نگه دارد.

* از مصرف قرص های آرام بخش كه می توانند بیماری كلیوی را بدتر كنند، پرهیز کند.

* افرادی كه دچار نارسایی كلیوی هستند، باید فشار خون خود را مرتبا چک كنند.

* افراد دچار نارسایی كلیوی باید بدانند كه بخشی از رژیم غذایی معمولی آن ها ممكن است به از كار افتادگی كلیه ها سرعت ببخشد که شامل موارد زیر است:

- پروتئین برای بدن لازم است، زیرا به بدن كمك می كند تا ماهیچه ها را ترمیم كند و با بیماری بجنگد. همان طور كه گفته شد، كلیه های سالم مواد زاید را از خون می گیرند، به جز پروتئین. حال آن كه كلیه های بیمار ممكن است در جداسازی پروتئین از مواد زاید خون دچار مشكل شوند، بنابراین برخی پزشكان از بیماران خود می خواهند مقدار پروتئینی را كه می خورند، کم كنند تا بدین وسیله كلیه ها کمتر كار کنند.

- مشكل دیگری كه ممكن است با از كار افتادگی كلیوی مرتبط باشد، مصرف زیاد كلسترول است كه از رژیم های غذایی پرچرب ناشی می شود. كلسترول اضافی می تواند در دیواره ی رگ ها انباشته شود و گردش خون در آن ها را دشوارتر كند و منجر به بروز سكته قلبی شود.

- سیگار كشیدن، نه تنها خطر بیماری كلیوی را افزایش می دهد، بلكه به مرگ های ناشی از سكته قلبی افراد مبتلا به بیماری كلیوی مزمن، می افزاید.

- سدیم (نمک) ممكن است فشار خون فرد را بالا ببرد، بنابراین غذاهایی مانند غذاهای كنسروی  و آماده كه دارای مقدار زیادی سدیم هستند، باید به مقدار کم مصرف شوند.

- پتاسیم ماده ای معدنی است كه به طور طبیعی در اكثر میوه ها و سبزیجات یافت می شود. كلیه های سالم پتاسیم خون را اندازه گیری و اضافی آن را دفع می كنند، در حالی كه كلیه های بیمار ممكن است نتوانند این كار را بكنند و فرد را به تپش قلب مبتلا كنند.

- كم خونی وضعیتی است كه در آن خون فاقد گلبول های قرمز كافی است. این گلبول ها از آن جا كه حامل اكسیژن در سر تا سر بدن هستند، مهم می باشند. اگر فردی مبتلا به كم خونی باشد، احساس خستگی می كند و رنگ پریده است. كلیه های سالم هورمون اریتروپویتین را ترشح می كنند كه در ساخت گلبول های قرمز خون نقش دارد. كلیه های بیمار ممكن است نتوانند این هورمون را به اندازه كافی ترشح كنند كه در این صورت نیاز به تزریق نوع انسانی آن است.

اگر كلیه ها از كار بیفتد چه می شود؟

از كار افتادگی كامل كلیه ها، گاهی اوقات "بیماری كلیوی وخیم" نامیده می شود. اگر كلیه ها به طور كامل از كار بیفتند، بدن پر از آب و مواد اضافی و در اصطلاح "اومیا" می شود، دست ها و پاها ورم می كنند، احساس ضعف و خستگی به فرد دست می دهد و همه به این دلیل است كه بدن برای درست كار كردن به خون تمیز و تصفیه شده نیاز دارد.

نقطه پایانی

پیوند کلیه

با پیشرفت بیماری كلیوی، دو راه برای بیماران وجود دارد: دیالیز و پیوند کلیه.

در واقع پیوند کلیه، آخرین امید بیماران كلیوی است. كلیه پیوندی ممكن است از سوی فردی ناشناس كه دچار مرگ مغزی شده، یا فردی زنده اهدا شود. كلیه ای كه پیوند زده می شود، باید با بدن بیمار سازگار باشد تا دستگاه ایمنی بدنش كمتر آن را پس بزند.

جالب این كه سیستم ایمنی بدن فرد بیمار، با حمله به هر آن چه كه به عنوان عضو طبیعی بدن، برایش شناخته نشده است، از بیمار مراقبت می كند. بنابراین سیستم ایمنی بدن فرد، به كلیه ای كه بسیار"غریبه" به نظر می رسد، حمله می كند و فرد پذیرنده كلیه مجبور است داروهای خاصی را مصرف می كند تا از پس زدن كلیه به وسیله سیستم ایمنی بدنش جلوگیری كند.

"مراقب باشیم تا با تشخیص زود هنگام بیماری كلیوی، مرحله پایانی درمان را هر چه بیشتر به عقب برانیم".

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی:روزنامه قدس، پرستاران ایران، همشهری و انجمن حمایت از بیماران کلیوی

منبع: مرکز بهداشت شهرستان شیرازطبقه بندی: علمی،
برچسب ها: بیمارستان منتصریه، مشهد، بیماری کلیه، اهدا عضو، پیوند کلیه،

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4

پیچک